Hanstholm

Opdateret 11-09-2013:

Anlægsarbejdet er afsluttet

Opdateret 23-05-2013

Der arbejdes på af man har afsluttet alle arbejder på vest siden af Kai Lindbergs Gade med udgangen af uge 22, 2013, incl. retablering i belægningerne, dog afventer slidlag i asfalt foråret 2014.

 

Der startes så arbejder op på øst siden af Kai Lindbergs Gade sidst uge 22/først uge 23, som forventes afsluttet med udgangen af uge 24/25, derefter retableres belægninger excl. slidlag, dette arbejde forventes afsluttet med udgangen uge 26.

 

------------

Januar 2013

Thisted Vand er i gang med at renovere hele drikkevandsledningsnettet på Hanstholm Havn.  

Anlægsarbejdet er planlagt afsluttet til 1. juli 2013.

BilagStørrelse
Detail-projektplan maj 2013 D2013-274 2 0.pdf41.38 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination