Villerslev

Opdateret 09-10-2012

Anlægsarbejdet er afsluttet.

---------------------------

 

Der har været gentagne brud på drikkevandsledningen i Villerslev. Derfor har vi besluttet at renovere ledningsnettet på Frederiksvej og dele af Villerslevvej.

 

Vi har sendt informationsbrev til berørte husejere - se brevet nedenfor.

 

Der afholdes borgermøde den 14. maj kl. 16 i kælderen på rådhuset i Hurup. Kirkevej 9.

 

Anlægs arbejdet starter 15. maj og forventes afsluttet midt i juni.

 

I forbindelse med dette ledningsarbejde kan der forekomme forstyrrelser i vandforsyningen.

 

To dage før anlægsarbejdet starter vil Thisted Vand husstandsomdele information om tidspunkt og de gener du som grundejer bliver udsat for.

 

Ledningen fra stophanen og ind til huset er grundejers egen. I forbindelse med renoveringen vil vi opfordre alle grundejere til at skifte stikledningen ind til huset. Vælger man at bibeholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til stophanen.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til projektchef Gro Heen på tlf. 21 84 72 20 eller mail gh@thistedvand.dk.

 

BilagStørrelse
Informationsbrev, Frederiksvej - Villersslevvej.pdf143.07 kB
ENTREPRENØR (2).pdf167.76 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination