Det rene vand

vanddråbeFra vandværket pumpes drikkevandet rundt til alle forbrugere igennem vandledninger, der er gravet ned i veje og fortove. På landet er ledningerne ofte gravet ned i markerne.

De vandledninger, man anvender i dag, er blå og udført i plast. Normalt ligger ledningerne ca. 1,1 meter nede i jorden, nogle steder mere andre steder mindre, men dog så frosten ikke fryser vandet i rørene om vinteren.

Det er vandværket, der anlægger alle vandledninger fra vandværket og frem til den enkelte ejendom, hvor der anbringes en stophane eller en målerbrønd ved skel. Inde på ejendommen er det grundejerens egen vandledning.

I Danmark får de fleste ejendomme drikkevand fra et vandværk, og ude på landet er der tale om lange ledninger til de ejendomme, der ligger længst væk. Nogle ejendomme har egen boring.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination