Brønd eller Boring

De fleste vandværker er startet omkring en åben brønd, der ofte lå midt i byen, så folk havde nemt ved selv at hente drikkevand ved pumpen.

Gamle brønde blev gravet med hånden, og drikkevandet kom derfor typisk fra de øverste grundvandsmagasiner, og det var ikke ualmindeligt, at der strømmede beskidt overfladevand ned i brønden.

I dag er de gamle brønde erstattet af dybe boringer, der ofte ligger udenfor byen, og vandet har en bedre kvalitet og er, for det meste, helt rent og fri for forurening.

Det skyldes, at jorden fungerer som et stort biologisk og kemisk filter, der renser vandet, så det er helt rent, når det, efter flere år, når ned til de dybe grundvandsmagasiner.

Hvad er en boring?

En drikkevandsboring består af et tæt rør, der skal holde det urene overfladevand adskilt fra det rene grundvand i bunden af boringen.

Mange drikkevandsboringer har en dybde på 50-70 meter, men i flere områder af Jylland er det ikke ualmindeligt, at en boring kan være op til 150 meter.

Der er små huller i de nederste meter af røret, så vandet kan komme ind til en pumpe, der pumper vandet ind til vandværket.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination