Gode råd

Der skal altid være en vandmåler på en ejendom, og ejeren har pligt til selv at holde øje med vandforbruget.

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis der er hul på en vandledning, og du ikke opdager det i tide. Det kan hurtigt koste forbrugeren flere tusinde kroner.

Gør derfor dig selv en tjeneste: Aflæs dit vandforbrug hver måned. Så opdager du hurtigt, hvis der er usædvanlige udsving i dit forbrug. Har du en vandmåler, der fjernaflæses, er det stadig dig, der skal holde øje med det daglige forbrug.

Du kan downloade skema nederst på siden.

Konstaterer du en utæthed i hus eller på privat grund, eller har du mistanke herom? Ring til en autoriseret VVS-installatør.

TJEK afhængig af målertype:

at det lille hjul i toppen af vandmåleren står stille, når der ikke tappes vand

eller

at der ikke er trekanter i flowmåleren i målerens venstre side, når der ikke tappes vand

HUSK: Jo hurtigere du griber ind overfor et ekstraordinært stort vandforbrug, jo bedre – og billigere.

Som husejer hæfter du selv for vandspild fra utætte ledninger fra skel og frem til huset samt fra husets øvrige installationer. Hvis vi ikke kan registrere vandspildet på måleren, skønner vi hvad bruddet har kostet.

BilagStørrelse
Vandmåler kontrolaflæsningsskema.pdf102.59 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination