Gode råd, hvis du har sommerhus

  • Tøm vandinstallationen for vand i vinterperioden, så du undgår frostsprængninger 
  • Luk for installationen i målerbrønden i sommerperioden, hvis sommerhuset er ubeboet 
  • Aflæs vandmåleren, når du lukker huset for vinteren. Så har du styr på den årlige måleraflæsning
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination