Vandspild

Har du haft brud på din vandinstallation med stort vandspild som resultat, kan du måske få tilbagebetalt en del af vandafgiften og/eller vandafledningsbidrag.

Du skal anmode dit vandværk og/eller spildevandsselskab om eftergivelse.

Bl.a. skal følgende betingelser være opfyldt

Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer - d.v.s. at vandspild fra utætte vandhaner, løbende cisterner, varmtvandsbeholdere m.v. ikke kan give anledning til eftergivelse.

Der kan kun ske refusion af vandafgifter vedr. vandspild i ejendomme til boligformål.

Refusion af vandafgift gives kun for den del af vandforbruget, der er større end forbrugerens årlige normalforbrug + 300 m3.

Anmodningen skal være skriftlig og begrundet, og det skal godtgøres, at der ikke er handlet groft uagtsomt/forsætligt.

Der skal vedlægges dokumentation (faktura eller lign. fra en vvs-installatør) for, at der er foretaget rimelige foranstaltninger til at begrænse vandspildet.

Dokumentation, for at der er opkrævet vandafgift af vandspildet, skal vedlægges.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Thisted Vand.

Eftergivelse af vandafgift og vandafledningsbidrag

Vil du ansøge om eftergivelse skal du sende skriftlig ansogning.

Vi opkræver et gebyr på kr. 375 for behandling af vandspildssag (2016 takst).

BilagStørrelse
Ansøgning om eftergivelse af vandafgift -Standard 221.pdf336.7 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination