Kvalitetskrav

Der er store krav til drikkevandets kvalitet, og i dag kan et vandværk sammenlignes med en virksomhed, der fremstiller fødevarer.

Der må f.eks. ikke være kim og bakterier i drikkevandet, og der er strenge krav om, hvor meget drikkevandet må indeholde af en lang række stoffer, herunder pesticider.

Drikkevandet skal derfor analyseres med passende mellemrum, og det sker både i de enkelte boringer inde på værket, i ledningsnettet og hos forbrugerne, hvor der tages prøver direkte fra vandhanen.

Vandværkerne har desuden pligt til at informere alle forbrugerne hvert år om drikkevandets kvalitet. Vælg i menuen til venstre, hvis du vil se Thisted Vands analyser.

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination