Vandets hårdhedsgrad

Opvaskemaskiner

Opvaskemaskiner bør indstilles så saltdoseringen passer til vandets hårdhedsgrad. Læs nærmere i opvaskemaskinens brugsanvisning eller kontakt leverandøren.

Vaskemaskiner

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskemiddelpakken.

Vores område

Vandet inden for Thisted Vands forsyningsområde har hårdhedsgrader mellem 8 °dH og 16 °dH.
Det svarer til middelhårdt til temmeligt hårdt vand.

Variation i hårdhedsgrad

Selv om vandet leveres fra forskellige kildepladser, er der i hele forsyningsområdet ikke væsentlig forskel i hårdhedsgraderne.

Det skyldes, at sammensætningen af jorden i de vandførende jordlag ved vandforsyningens kildepladser er stort set ens overalt.

Vandets totale hårdhed bestemmes af hvor meget calcium og magnesium der er i vandet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.
Hårdheden opgives i °dH (tyske grader hårdhed), og karakteriseres efter følgende skala:

Hårdhed i ºdH Karakteristik
0 – 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 – 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Se kort med hårdhedsgrader i Thisted Vands forsyningsområde.

Se Geus for hårdhedsgrader i hele landet.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination