Private vandværker

I et privat vandværk er det forbrugerne, der selv ejer og driver vandværket, som ofte er et i/s eller et a.m.b.a.

Det betyder, at medlemmer har indflydelse på vandværkets drift og administration.

Til at varetage den daglige drift vælger medlemmerne en bestyrelse, der normalt består af 5 medlemmer.

På mindre vandværker er det ofte bestyrelsen, der selv passer vandværket eller laver en aftale med en lokal håndværker om at passe vandværket.

På større vandværker er der normalt ansat personale, der varetager den daglige drift og administration.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om vandværket, kan du altid rette henvendelse til vandværket og få et eksemplar af vandværkets

  • vedtægter
  • regulativ
  • takstblad

I det private vandværk

  • er det forbrugerne, der selv bestemmer
  • kan ethvert medlem vælges til bestyrelsen
  • kan alle medlemmer deltage i vandværkets årlige generalforsamling
  • kan alle medlemmer stille spørgsmål og forslag til vandværkets drift og økonomi
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination