Produktion

KildepladserVang vand

Thisted Drikkevand A/S råder over i alt 9 kildepladser. Herfra indvinder vi årligt ca. 4,5 mio. m³ drikkevand. Det udgør ca. 75% af det samlede vandforbrug i Thisted kommune.

Vandet hentes op fra grundvandslommer, der ligger mellem 35 og 80 meter under jordoverfladen.

Desuden findes der i kommunen 26 privat vandværker og 1.000 ejendomme med privat boring/brønd.

Ledningsnet

Når vandet er pumpet op fra kildepladserne, pumpes det ud til forbrugerne gennem knap 1000 km vandledninger. Vandledningerne har forskellige størrelser og er lavet af henholdsvis jern og plast.

Jernrørene blev brugt fra vandværkets oprettelse i 1906. I slutningen af 1970'erne begyndte man mange steder at bruge plastrør. Vi forventer, at levetiden, på rørsystemerne der lægges i dag, er 125 år.

De største vandrør i vores system er 400 mm i diameter, og den mindste diameter er 32 mm.
De største rør ligger tættest på vandværket, og de mindste rør ligger ind til forbrugernes skel.

Flow og tryk på vandet overvåger vi centralt efter vi i 2003 installerede et nyt overvågningsanlæg. Et stort vedligeholdelsesprogram og en konstant overvågning af forsyningsnettet sikrer en stabil vandforsyning.

På steder hvor jordoverfladen stiger, kan det være nødvendigt at hæve vandtrykket. Derfor har vi installeret 17 trykforøgestationer rundt omkring på ledningsnettet. Desuden findes der 15 målestationer. Heri måles tryk og flow i vandrørene.

Der er ingen vandtårne eller højdebeholdere på ledningsnettet, så når vandet kommer ud af vandhanerne, er det første gang nogen ser det, efter det er faldet som regn for mange år siden.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination