Østerild Etape 4

Separatkloakering af Rubinvej, Diamantvej, Østerild Byvej og Lavavej

Opdateret 07-08-2017

Der blev afholdt afleveringsforretning den 13. juli.

Enteprenøren udfører mangler og afsluttende retablering i løber af uge 31 og 32.

vi har udsendt færdigmeldingsbreve til implicerede ejere. Se kopi nederst på siden.

Opdateret 03-07-2017

Lavavej - sidste vej i denne omgang

Entreprenøren er nu i gang med Lavavej, som er den sidste vej der skal kloaksepareres i denne omgang. Trods de snævre pladsforhold, formår den dygtige gravemester at svinge skovlen rundt fra udgravning til traktorvogn - se foto nedenfor.

De øvrige veje er nu belagt med asfaltbærelag, og hvor der p.t. er en højdeforskel mellem eks. asfalt og nyt asfalt, bliver der på et senere tidspunkt udlagt asfaltslidlag.

Opdateret 05-05-2017

Entreprenøren er godt i gang med at monterer kassettebassinet på hjørnet af Hovsørvej og Rubinvej – se billeder nederst. Bassinet skal forsinke regnvandet, inden det løber videre ned mod det åbne regnvandsbassin nede ved Basaltvej. Bassinet ved Rubinvej vil være skjult under terræn, når det er færdig. Det er kun dækslerne på de nødvendige inspektionsbrønde, som vil være synlige i det genetablerede græsareal på hjørnet.

Opdateret 15-03-2016

Vores entreprenør er d. 7/3 gået i gang med gravearbejdet i Porfyrvej og herefter graves der i Rubinvej, fra Porfyrvej og hen til Rubinvej 26.

19-01-2017:

 

Der har været afholdt licitation på anlægsopgaven, og Thisted Vand har skrevet kontrakt med entreprenør K. E. Andersen & Søn fra Redsted på Mors, som er blevet bedt om at udføre opgaven.

Entreprenøren har meddelt, han ønsker at påbegynde gravearbejdet i løbet af marts måned, hvis ”kong frost” ikke modsætter sig denne plan.

Thisted Vand indkalder til informationsmøde, som vil blive afholdt ca. 14 dage før opstart.

Informationsmødet bliver  afholdt d. 16. februar 2017.
Hvis du er forhindret i at deltage, kan du finde det informationsmateriale, der bliver brugt på mødet nedenunder i bilaget "Informationsmøde_ØE4.pdf"

BilagStørrelse
Kassettebassin_3134.jpg4.77 MB
Kassettebassin_3141.jpg4.25 MB
FOTO_midlertidig jorddepot - kridtmatr. for sig.jpg3.72 MB
FOTO_Rubinvej gravearbejde hen mod nr. 26.jpg2.36 MB
Østerild_etape4_områdeafgrænsning.pdf632.53 kB
Informations brev D2016-17037 5.0.pdf142.09 kB
§ 12 D2016-17809 1.0.pdf30.97 kB
Informationsmøde_ØE4.pdf3.23 MB
Der graves juni 2017_IMG_3270.jpg3.74 MB
Færdigmeldingsbrev_ D2017-16172 1.0.pdf106.75 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination