Hanstholm

Opdateret 06-12-2012

Gyvelvænget etape 2, Hanstholm.

Anlægsarbejdet er afsluttet.

 

Gyvelvænget etape 2, arbejdet starter i juni måned og forventes afsluttet i september 2012.

I forbindelse med gentagne brud på drikkevandsledningen har Thisted Vand besluttet at fortsætte med at renovere ledningen i området.

I forbindelse med dette ledningsarbejde kan der forekomme forstyrrelser i vandforsyningen. To dage før anlægsarbejdet starter vil Thisted Vand husstandsomdele information om tidspunkt og de gener du som grundejer bliver udsat for.

Ledningen fra stophanen og ind til huset er grundejers egen. I forbindelse med renoveringen vil vi opfordre alle grundejere til at skifte stikledningen ind til huset. Vælger man at bibeholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til stophanen.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til projektchef Gro Heen på tlf. 21 84 72 20 eller mail gh@thistedvand.dk.

BilagStørrelse
Informationsmøder info og oversigt D2012-7582 2.0.pdf82.33 kB
ENTREPRENØR (2).pdf167.76 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination