Hanstholm

Thisted Vand renoverer vandledninger på Hjulmagervej, Glaspustervej, Bødkervej, Rebslagervej og Molevej i Hanstholm

Opdateret 23-03-2016

Anlægget er afsluttet.

Opdateret 18-01-2016

Anlægget er afsluttet; dog mangler retablering, som vi foretager, når vejret tillader det.

Opdateret 04-12-2015

 

Bødkervej og Glaspustervej færdiggøres inden jul, endelig retablering pågår efter jul.

I Januar påbegyndes Rebslagervej, vi forventer at være færdig i uge 3.

27-07-2015

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden etableres/renoveres forsyningsledningen.

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i anlægsperioden.

 

Opstart i uge 34 (ca. 17. august) og afsluttet senest 1. november 2015, hvis vejrforholdene til siger det.

 

Thisted Vand etablerer nye stophaner i skel til ejendommene på strækningen.

 

Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

 

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

 

Ønsker du at høre mere om arbejdets omfang og tidsramme er du velkommen til at kontakte Jacob Bertelsen på tlf. 23 38 77 77

 

BilagStørrelse
Kort - Hjulmagervej_projekt 1.0.pdf184.77 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination