Heltborg

Separatkloakering i Heltborg

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2016-21 vedtaget separatkloakering i Heltborg

De områder i Heltborg, hvor der allerede er separatkloakeret, bliver ikke berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakeringen sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevand afledes til pumpestationen på Krogen, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Tåbel Renseanlæg. Regnvand vil blive udledt til Heltborg bæk. 

 

Etape i 2018

Omfatter Landevejen, Dalstræde og Skårhøjvej. Planlagt anlægsperiode er fra marts til august 2018, hvis vejret tillader det.

Når denne separatkloakering er gennemført er hele Heltborg, som ligger indenfor kloakopland, separatkloakeret

BilagStørrelse
Informationsbrev Heltborg D2017-20909 9.0.pdf104.47 kB
Byggelovens §12 D2017-21325 1.0.pdf30.88 kB
præsentation ved infomationsmøde Heltborg etape 1 D2018-3346 5.0.pdf2.79 MB
Invitation til informationsmødemøde 6.0.pdf109.03 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination