Hurup Etape 6

Separatkloakering af Elmevej, Godthåbsvej, Guldsmedegade, Vestre Alle og Birkevej.

Opdateret 15-09-2017

Separatkloakeringen er nu afsluttet, asfalten er retableret og de sidste retableringer af øvrige arealer udføres snarest.

Når det er sket, afholder vi afleveringsforretning med entreprenøren og Thisted Kommunes vejafdeling.

 

Thisted Kommune står for færdiggørelsen af asfalten i Elmegade og Godthåbsvej, hvor de har planer om at udføre nye kantsten.

 

Idet kloakeringen nu er afsluttet, har vi nu udsendt færdigmeldingsbreve til ejere af de berørte matrikler. Se kopi nederst på siden.

Opdateret 24-08-2017:

Entreprenøren har meddelt, at kloakeringsarbejdet bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

Aflevering af arbejdet bliver udskudt til september måned.

Asfalt i Vestre Alle og Guldsmedegade forventes udlagt i uge 36 eller 37.

 

Opdateret 10-08-2017:

Kloakering i Vestre Alle er afsluttet og i denne uge udfører entreprenøren gravearbejde for Energi Hurup vedr. vandstik.

Når det er overstået dækkes vejen op, og der køres TV-inspektion på kloakrørene - inden asfaltbærelag udføres.

 

I Guldsmedegade er entreprenøren begyndt med at udføre stik til ejendommene.

Opdateret 03-07-2017 :

Birkevej, Elmevej og Godthåbsvej forventes asfalteret i uge 28

Opdateret 04-05-2017 - Entreprenøren er i gang.

I denne uge er entreprenøren gået i gang med at grave skelbrønde ned i Birkevej, og om ca. 2 uger begynder den store gravemaskine med de nye hovedledninger, fra vendepladsen og ud mod Ashøjgade. Herefter fortsætter vi i Vestre Alle.

Opdateret 18-04-2017

Thisted Vand har afholdt licitation på separatkloakeringen af Hurup etape 6, og entreprenøren der skal udføre opgaven er Thisted Entreprenør Forretning. I denne uge starter entreprenøren gravearbejdet i Birkevej, og herefter fortsætter vi i de øvrige veje som følger: Vestre Alle, Guldsmedegade, Godthåbsvej og Elmevej.

 

 

Opdateret 19-01-2017

Thisted Vand går snarest i gang med at lave et udbudsmateriale, således en entreprenør kan findes til at udføre opgaven.

Opstart af anlægsopgaven forventes i april/maj 2017.

Thisted Vand indkalder til informationsmøde, som vil blive afholdt ca. 14 dage før opstart.

BilagStørrelse
Foto Guldsmedegade.jpg2.88 MB
Foto Vestre Alle.jpg4.47 MB
Hurup_etape6_områdeafgrænsning.pdf661.12 kB
Informationsbrev D2016-20719 1.0.pdf140.78 kB
§ 12 D2016-17809 1.0.pdf30.97 kB
Informationsmøde_PowerPoint Hurup E6.pdf3.23 MB
Færdigmeldingsbrev D2017-16621 2.0.pdf106.92 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination