Hurup Etape 7

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2016-2021 vedtaget separatkloakering i Hurup

De områder i Hurup, hvor der allerede er separatkloakeret, bliver ikke berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakering sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning.

Spildevand afledes til pumpestationen på Brandsholmvej, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Tåbel Renseanlæg.

Regnvand vil blive udledt til Visby Å via det eksisterende regnvandsbassin ved Brandsholmvej.

 

Thisted Vand forventer at gennemføre den samlede separatkloakering af Hurup i 10 etaper, der udføres i perioden 2011-21.

Etape 7

Omfatter dele af følgende veje: Vibevej, Vestervangsvej, Svalevej og Bredgade.

Planlagt anlægsperiode er april - oktober 2018, hvis vejret tillader det.

Informationsmøde bliver afholdt på Hotel Thinggaard den 8. marts 2018 kl. 17:00.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du finde det ínformationsmateriale, der bliver brugt på mødet, i bilaget "Præsentation ved informationsmøde.pdf".

Rækkefølge for de efterfølgende etaper/gader kan ses i kommunens spildevandsplan.

Thisted Vand vil, i takt med gennemførelsen af separatkloakering, orientere de berørte grundejere.

BilagStørrelse
Informationsbrev D2017-20920 6.0.pdf103.71 kB
Byggelovens §12 D2017-21285 1.0.pdf30.97 kB
Invitation til infomøde D2018-3914 3.0.pdf109.22 kB
Præsentation ved informationsmøde.pdf3.61 MB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination