Hvidhøjvej, Thisted

Opdateret 28-11-2014:

Anlægsopgaven er afsluttet

Opdateret 24-09-2014

Arbejdet følger tidsplanen og forventes afsluttet sidst i oktober.

11-07-2014:

Thisted Vand renoverer og omlægger vandledningen i området Hvidhøjvej, Thisted

Forsyningsledningen går i dag delvis over dyrket mark. For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden vil vandledningen i hele sin længde blive placeret i vejrabatten langs Hvidhøjvej.

 

Thisted Vand etablerer nye stophaner, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

 

 

Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

 

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

 Opstart den 1. juli  2014 ved Hvidhøjvej 1 og forventet afsluttet til oktober hvis alt går som planlagt.

 

Ønsker du at høre mere om arbejdets omfang og tidsramme er du velkommen til at kontakte Jacob Bertelsen

 

 

 

Kontaktpersoner:

 

Thisted Vand:

Driftsleder Jacob Bertelsen, tilsyn                  23 38 77 77  mail: jb@thistedvand.dk

Projektchef Gro Heen, bygherreansvarlig        21 84 72 20  mail: gh@thistedvand.dk

 

Entreprenør på anlægsopgaven er Sennels Entreprenør & Maskinstation A/S

Jesper Møller, formand/tilsyn                        23 32 07 48  mail info@sennels-em.dk

 

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination