Koldby

Opdateret 06-12-2012

Anlægsarbejdet er afsluttet.

Opdateret 09-10-2012

Anlægsarbejdet forventes afsluttet 19. oktober 2012.

-------------------------

I forbindelse med separering af regnvand og spildevand i Koldby (etape 2) har vi besluttet også at renovere drikkevandsledningsnettet i dette område: Degnevænget, Svinget, Solitudevej, Kastanievej og dele af Ved Parken.

Borgermøde er afholdt den 16. april 2012.

 

Anlægsarbejdet starter den 1. maj og forventes afsluttet inden sommerferien (7. juli 2012).

 

Der vil forekomme forstyrrelser i vandforsyningen i forbindelse med dette ledningsarbejde.

 

To dage før anlægsarbejdet starter vil Thisted Vand husstandsomdele information om tidspunkt og de gener du som grundejer bliver udsat for.

Ledningen fra stophanen og ind til huset er grundejers egen. I forbindelse med renoveringen vil vi opfordre alle grundejere til at skifte stikledningen ind til huset. Vælger man at bibeholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til stophanen.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til projektchef Gro Heen på tlf. 21 84 72 20 eller mail gh@thistedvand.dk

BilagStørrelse
ANLÆGSARBEJDE_11.pdf86.39 kB
ENTREPRENØR I_0.pdf212.8 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination