Lild Strand

Opdateret 28-11-2914:

Anlægsopgaven er afsluttet

Thisted Vand renoverer vandledningen på Strandvejen i Lild Strand

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden etableres/renoveres forsyningsledningen.

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i anlægsperioden.

 

 

Thisted Vand etablerer nye stophaner på strækningen.

 

Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

 

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

Opstart den 3. november 2014 og forventet afsluttet til 1. december 2014, hvis alt går som planlagt.

 

Ønsker du at høre mere om arbejdets omfang og tidsramme er du velkommen til at kontakte Ole Pedersen på tlf. 23 38 77 73

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination