Mommervej

Renovering af pumpestation Mommervej

Opdateret 20-01-2018

Brønden er blevet coatet og der er monteret koblingsfødder, stigerør, guiderør og nye ventiler ved manifolden.

Ompumpningen er demonteret og pumpestationen kører som den skal.

Projektet har været sat på pause henover julen.

Der mangler nu blot at blive reetableret udenfor samt låge og beklædning til den nye sandfangsbrønd.
Dæksel og beklædning bliver malet i en flot grøn farve som virker meget naturlig i dette terræn.

SE FOTOS NEDERST PÅ SIDEN.

Opdateret 13-11-2017:

Den nye sandfangsbrønd er blevet placeret og tilløbene fra Østerild og Vesløs er monteret, så de nu løber i sandfanget inden det skal løbe i pumpesumpen fremover.

 

Ompumpningen kører, det vil sige at der ikke kommer vand i pumpesumpen. Efter vi har fået tømt og gjort pumpesumpen ren, har det vist sig at betonen som pumpesumpen er lavet af, er i dårlig stand og er utæt flere steder. På baggrund af den observation, er der blevet bestilt coatning af brønden, hvor man lægger en 3 mm tyk epoxy behandling på betonen.

 

Når pumpesumpen er blevet coatet, begynder vi at montere de nye koblingsfødder i bunden og monterer så stigerør, guiderør og ventiler, så pumpestationen igen kan blive funktionsdygtig.

Se fotos nederst på siden.

 

11-09-2017:

 

 

Pumpestationen skal have nye koblingsfødder på bunden af sumpen, da de ikke kan slutte tæt til pumperne og så skal der monteres nye stigerør, guiderør og ventiler. Manifolden er for nogle år siden blevet renoveret og er udført i PE og behøver derfor ikke blive udskiftet.

 

Udsugningen fra sumpen skal have nye rør.

 

For at renoveringen i bunden af sumpen kan lade sig gøre, skal der laves en ompumpning af det tilkomne spildevand. Pumpestationen modtager spildevand fra Vesløs og Østerild.

For at kunne lave ompumpningen sætter vi en brønd ved siden af pumpehuset/sumpen, som vandet fra Vesløs og Østerild skal ledes til. I brønden monterer vi en pumpe som skal trykke vandet direkte på trykledningen uden om pumpesumpen, for på den måde at få vandfred nede i sumpen. Brønden som vi sætter vil efterfølgende fungere som et sandfang for pumpestationen og vil derfor kunne bruges som ompumpningsmulighed en anden gang det bliver nødvendigt.

BilagStørrelse
Eksisterende pumper, stigerør og guiderør.jpg1.99 MB
Gammel udsugningsrør.jpg2.43 MB
Manifold og ventiler 1.jpg1.86 MB
Manifold og ventiler 2.jpg1.94 MB
Ny sandfangsbrønd sat.jpg4.12 MB
Ompumpningsrør fra ny sandfang.jpg3.83 MB
Opfyldning omkring ny sandfang.jpg4.64 MB
Udgravning til ny sandfangsbrønd.jpg3.82 MB
foto 19-01-2018 Brønd coatet, Mommervej.jpg1.87 MB
foto 19-01-2018 Guidestyr, Mommervej.jpg1.78 MB
foto 19-01-2018 Nye guiderør og stigerør, Mommervej.jpg852.23 kB
foto 19-01-2018 Nye ventiler, Mommervej.jpg2 MB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination