Mommervej

Renovering af pumpestation Mommervej

Pumpestationen skal have nye koblingsfødder på bunden af sumpen, da de ikke kan slutte tæt til pumperne og så skal der monteres nye stigerør, guiderør og ventiler. Manifolden er for nogle år siden blevet renoveret og er udført i PE og behøver derfor ikke blive udskiftet.

 

Udsugningen fra sumpen skal have nye rør.

 

For at renoveringen i bunden af sumpen kan lade sig gøre, skal der laves en ompumpning af det tilkomne spildevand. Pumpestationen modtager spildevand fra Vesløs og Østerild.

For at kunne lave ompumpningen sætter vi en brønd ved siden af pumpehuset/sumpen, som vandet fra Vesløs og Østerild skal ledes til. I brønden monterer vi en pumpe som skal trykke vandet direkte på trykledningen uden om pumpesumpen, for på den måde at få vandfred nede i sumpen. Brønden som vi sætter vil efterfølgende fungere som et sandfang for pumpestationen og vil derfor kunne bruges som ompumpningsmulighed en anden gang det bliver nødvendigt.

BilagStørrelse
Eksisterende pumper, stigerør og guiderør.jpg1.99 MB
Gammel udsugningsrør.jpg2.43 MB
Manifold og ventiler 1.jpg1.86 MB
Manifold og ventiler 2.jpg1.94 MB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination