Når det ser sådan ud.....

skyldes det sandsynligvis, at vej-afvandingsristen (rendestensbrønden) er stoppet, så overfladevand ikke kan løbe væk.

Hvis det er tilfældet, kan du kontakte Thisted Kommunes vejvæsen

indenfor normal arbejdstid på tlf. 2088 1262

I perioden 1. okt. - 1. maj udenfor normal arbejdstid på tlf. 4041 3055

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination