Når kloakledninger renoveres

Kloakledninger renoveres ofte på den måde, at der installeres en ny ledning indeni den gamle (strømpeforing)

I enkelte tilfælde kan det i forbindelse med arbejdet ske, at der opstår lugtgener for beboerne omkring kloakarbejdet, da "strømper" ved hærdning kan afgive en kraftig skarp lugt, der stammer fra polyesterens styrenindhold. Dette opleves såfremt vandlåsen på kloaksystemet ikke er i orden eller kloaksystemet i øvrigt er utæt.

 

Polyesterens styrenindhold lugter lidt sødligt og meget specielt, og allerede ved ekstremt små koncentrationer kan stoffet lugtes. Men selv om det kan lugtes, betyder det ikke, at der er fare på færde.

 

Ved små koncentrationer, under grænseværdierne, er der ingen risiko for skader, men derfor kan lugten godt virke generende. Det er meget individuelt hvordan personer reagerer på lugt, men det er et spørgsmål om ubehag og ikke en egentlig risiko.

 

Lugtgener kan afhjælpes ved at efterfylde alle vandlåse, samt ved at lufte kraftigt ud flere gange i løbet af dagen. Lugten vil normalt foretage sig i løbet af et par dage.

 

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination