Nørrealle

Vi renoverer vandledningen på Nørrealle (Engvej - Vandværksvej)

Opdateret 25-09-2017

Anlægsarbejdet er afsluttet.

Opdateret 11-09-2017

Anlægsarbejdet er udført, der kommer asfalt i uge 37 og brolæggerarbejdet er afsluttet.

 

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thisted Vand vandledningen på Nørrealle (Engvej – Vandværksvej). Der etableres ny transmissionsledning og en ny forsyningsledning, hver matrikel får nyt stik og ny stophane.

Arbejdet udføres i perioden fra den 6. juni 2017 til 1. oktober 2017, hvis alt går som planlagt.  Opgaven udføres af Thisted Entreprenørforretning ApS.

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i perioden.

Thisted Vand etablerer nye stophaner ved hver ejendom, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

Stophane placeres i skel. Ledningen fra skel og ind til huset er grundejerens egen. Hvis denne ledning er et gl. jernrør, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde udføres af grundejeres egen entreprenør/VVS-installatør og er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophane. Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

BilagStørrelse
§ 12 D2017-9816 1.0.pdf30.97 kB
Infobrev til borgere D2017-9708 2.0.pdf103.63 kB
FOTO_Vandværksvej_1096.JPG98.85 kB
FOTO_Vandværksvej_1097.JPG103.32 kB
FOTO_Engvej_1098.JPG85.95 kB
FOTO_Engvej_1099.JPG115.2 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination