Ny boring i

Oktober 2009.

For Thisted Drikkevand A/S gennemfører Rambøll i løbet af de næste 3 uger målinger i bl.a. Vester Thorup Klitplantage for at lokalisere et egnet område til placering af en ny drikkevandsboring.

Under skoven ca. 20 m under jorden ligger det gode drikkevand gemt i kalken, men ikke alle steder er det lige let at hente vandet op. Rambøll anvender MRS metoden (Magnetisk Resonance Sondering), som måler direkte på vandindholdet i jorden. Den giver derfor et godt fingerpeg om, hvor i skoven boringen vil være bedst placeret.
 
Boringen skal være et supplement til de eksisterende boringer på kildepladsen.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination