Ræhr

Vi renoverer vandledningen på Skolebakken og sognebakken.

Anlægsopgaven er afsluttet 10-07-2017

03-05-2017

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thisted Vand vandledningen på Skolebakken og Sognebakken i Ræhr.

Arbejdet udføres i perioden fra den 8. maj 2017 til 1. juli 2017, hvis alt går som planlagt.

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i perioden.

Thisted Vand etablerer nye stophaner ved hver ejendom, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

Stophane placeres i skel. Ledningen fra skel og ind til huset er grundejerens egen. Hvis denne ledning er et gl. jernrør, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde udføres af grundejeres egen entreprenør/VVS-installatør og er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophane. Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

BilagStørrelse
infobrev til hjemmeside D2017-9529 0.1.pdf127.25 kB
§12 1.0.pdf30.78 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination