Rottebekæmpelse - Se fældeaktivitet!

Thisted Vand igangsætter nyt stort bekæmpelsesprojekt for at udrydde rotter i kloakken.

Du kan se fældeaktivitet i vedhæftede filer nederst på siden.

Som led i en klar strategi om at udrydde rotter i det offentlige kloaknet samt beskytte nye rør i forbindelse med separatkloakering, investerer Thisted Vand nu i effektive, elektroniske rottefælder, der dræber rotter med spyd. Indsatsen starter op i Sjørring, Hurup og Østerild.

Mange af de rotter som kommer på ubelejligt besøg i huse og haver kommer fra kloakken. Thisted Vand har en langsigtet plan, som skal ende ud med et kloaknet som er så rottefrit som muligt.

Thisted Vand har i samarbejde med Wisecon udarbejdet en plan for, hvordan rotterne i kloakken skal bekæmpes. Grunden til at man har valgt at starte i Sjørring, Hurup og Østerild er, at det er byer, som er ved, eller skal til at separatkloakeres. Vesløs er færdig separatkloakeret og derfor bliver det den næste by der skal ryddes for rotter. På den måde undgår man de ødelæggelser rotterne ellers ville kun udføre på de nye kloakbrønde og –rør.

De nye højteknologiske og giftfrie fælder placeres i kloakrørene og fungerer på den måde, at når rotternes bevægelse og kropsvarme registreres, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotterne. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet.

Når man starter med at udrydde rotter i en by, bliver kloaknettet delt op i områder, hvor der bliver placeret mange fælder strategiske steder. Efter en tid, når man har registreret at fælderne ikke skyder længere, tager man fælderne op, men lader de fælder sidde som overvåger de områder kloaknettet er delt op i. På den måde holder de resterende fælder området ”rent” for rotter.

Det helt afgørende ved fælderne og en effektiv bekæmpelse er, at fælderne er i stand til at give tilbagemeldinger digitalt ude fra kloakkerne. Via et overvågningssystem kan Thisted Vand hele tiden følge med i, hvor mange rotter, der er dræbt og af hvilke fælder. Den viden betyder, at man ved nøjagtig, hvornår en fælde skal flyttes i forhold til den udarbejdede bekæmpelsesplan.

Thisted Vand vil bekæmpe rotter i forbindelse med alle fremtidige separeringsprojekter, og på sigt begynde at bekæmpe i de resterende kloakoplande. På den måde skulle man gerne ende op med et, så vidt muligt, rottefri kloaknet i hele Kommunen. Ved byggemodninger vil Thisted Vand montere en rottefælde, som skal sørge for at rotter fra det eksisterende kloak ikke kan bevæge sig ud i det nye kloaksystem.        

 

BilagStørrelse
Hurup - Fældeaktivitet.pdf15.81 kB
Sjørring - Fældeaktivitet.pdf16.22 kB
Østerild - Fældeaktivitet.pdf15.91 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination