Sennels

Vi renoverer vandledningen på Gadekæret i Sennels.

Anlægsopgaven er afsluttet den 01-06-2017.

16-03-2017:

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thisted Vand vandledningen på Gadekæret i Sennels.

Arbejdet udføres i perioden fra den 13. marts til 12. maj 2017, hvis alt går som planlagt.

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i perioden.

Thisted Vand etablerer nye stophaner ved hver ejendom, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

Stophane placeres i skel. Ledningen fra skel og ind til huset er grundejerens egen. Hvis denne ledning er et gl. jernrør, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde udføres af grundejeres egen entreprenør/VVS-installatør og er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophane. Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination