Simons Bakke, Thisted

Opdateret 24-09-2014

Anlægsarbejdet er afsluttet, der er afholdt afleveringsforretning

Opdateret 1. juli 2014

Anlægsarbejdet er forsinket.

 

Undervejs har der vist sig sig at være større udfordringer end først antaget. Det medfører en længere anlægsperiode end planlagt.

Thisted Vand beklager de gener, dette medfører.

Forventet afslutning i uge 29.

 

Opdateret 24-04-2014

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thisted Vand vandledningen i området Simons Bakke.

Thisted Vand etablerer nye stophaner ved hver ejendom, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

Stophane placeres i skel. Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

Infomøde er afholdt den 23. april 2014

 

Opstart den 28. april 2014 og vi starter med Simons Bakke nord  (se kort under bilagsliste)

Forventet afslutning i uge 24 (10. juni 2014)

 

Der orienteres fortløbende på hjemmesiden vedr. tidsplan m.m.

 

 

Kontaktpersoner:

 

Thisted Vand:

Driftsleder Jacob Bertelsen, tilsyn                  23 38 77 77  mail: jb@thistedvand.dk

Projektchef Gro Heen, bygherreansvarlig        21 84 72 20  mail: gh@thistedvand.dk

 

Entreprenør på anlægsopgaven er HMN Entreprenør A/S

Erik Primdahl, formand/tilsyn                        51 17 98 37  mail ep@hmn-as.dk

BilagStørrelse
Infobrev D2014-4766 2.0.pdf94.84 kB
Byggelovens § 12.pdf43.66 kB
Simons Bakke nord.pdf91.71 kB
Simons Bakke syd.pdf143.09 kB
Tidsplan.pdf194.86 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination