Sjørring etape 1

Separatkloakerig Bakkevej, Voldgade og Vorupørvej.

Opdateret 05-12-2017

Anlægget er afsluttet onsdag den 25-10-2017

Opdateret 11-09-2017

Hovedledningen er lagt i Vorupørvej og opfyldning er udført så der er åben for trafikken igen, der vil i uge 37 blive udført asfalt rbejde på Vorupørvej og Voldgade.

Stikledninger i Vorupørvej udføres i uge 37.

Drikkevandsledningen i Voldgade er udført og der er udføres asfaltarbejde i uge 37.

Sjørring etape 1. forvendtes færdig i uge 40

SE FOTOS NEDERST PÅ SIDEN

Opdateret 03-07-2017:

Der udføres asfaltarbejde på Sjørringvigvej og Bakkevej i uge 24.

Voldgade lægges hovedledning og stikledning frem til Vorupørvej i de kommen uger.

 

Derefter tages der hul på Vorupørvej, hvor halvdelen af vejen vil blive lukket. Dette kan give nogle sener for trafikken og butikker m.m.

 

Projekt forløber som planlagt.

Opdateret 09-05-2017

SE FOTOS NEDERST PÅ SIDEN

 

 

Der har været afholdt licitation på anlægsopgaven og Thisted vand har skrevet kontrakt med entreprenør Thisted Entreprenørforretning som udføre projekt.

 

Gravearbejde er begyndt d.22.03.17 med stikledninger på Bakkevej.

Entreprenørens lagerplads er på Bakkevej/Voldgade.

Der er udført rørarbejde ned til pumpestatioen som er boret under åen. Vi er i gang med at sætte betonbrønde på Sjørringvigvej samt lægning af betonrør Sjørringvigvej/Bakkevej.

Derefter går vi i gang med hovedledningen på Bakkevej samt stikledninger på Voldgade.

 

 Projekt forløber som det skal.

17-01-2017

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2011-21 vedtaget separatkloakering i Sjørring.

De områder, hvor der i dag er separatkloak i Sjørring, vil ikke blive berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakeringen sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevand afledes til pumpestationen på Sjørringvigvej 20, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Thisted Renseanlæg. Regnvand vil blive udledt til Sjørrings Sø Kanal via et regnvandsbassin ved Sjørringvigvej 20 og et regnvandsbassin syd for Sjørring by. Placering af regnvandsbassin syd for byen er endnu ikke fastlagt.

 

Thisted Vand forventer at gennemføre den samlede separatkloakering af Sjørring i 4 etaper, der udføres i perioden 2017-20.

 Etape 1

Omfatter Bakkevej, Voldgade og Vorupørvej. Planlagt anlægsperiode er fra marts til november 2017, hvis vejret tillader det.

Rækkefølge for de efterfølgende etaper/gader kan ses i kommunens spildevandsplan. Thisted Vand vil i takt med gennemførelse af separatkloakering orientere de berørte grundejere.

BilagStørrelse
Bakkevej_juni 2017.JPG133.14 kB
Sjørringvigvej_juni2017.JPG101.25 kB
Voldgade_juni2017.JPG189.69 kB
FOTO_Sjørringvigvej lægning af betonrør..JPG153.69 kB
FOTO_Bakkevej, Stikledninger..JPG138.7 kB
FOTO_Bakkevej, Lagerplads..JPG120.12 kB
Informations brev D2016-15831 5.0.pdf146.15 kB
Kort_Sjørring_etape1 1.0 1.0.pdf178.78 kB
Byggelovens § 12 1.0.pdf30.97 kB
Informationsmøde Sjørring etape 1. D2017-3585 8.0.pdf3.04 MB
foto 31--08-2017(1).JPG144.9 kB
foto 31-08-2017(2).JPG107.43 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination