Sjørring etape 2

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2016-21 vedtaget separatkloakering i Sjørring

 

De områder i Sjørring, hvor der allerede er separatkloakeret, bliver ikke berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakeringen sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevand afledes til pumpestationen på Sjørringvigvej 20, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Vilsund Renseanlæg. Regnvand vil blive udledt til Sperring Sø Kanal via et regnvandsbassin ved Sjørringvigvej 20 og et regnvandsbassin syd for Sjørring by. Placering af regnvandsbassin syd for byen er endnu ikke fastlagt.

 

Thisted Vand forventer at gennemføre den samlede separatkloakering af Sjørring i 4 etaper, der udføres i perioden 2017-20.

 

Etape 2

Omfatter Svalgårdsvej, Vindstyrken, Søndergårdsvej, Aspevej, Fredensvej og Sjørringvigvej. Planlagt anlægsperiode er fra marts til august 2018, hvis vejret tillader det.

Rækkefølge for de efterfølgende etaper/gader kan ses i kommunens spildevandsplan.

Thisted Vand vil i takt med gennemførelsen af separatkloakering orientere de berørte grundejere.

 

BilagStørrelse
Invitation til info møde D2018-2938 7.0.pdf110.33 kB
Informationsbrev D2017-20915 5.0.pdf105.61 kB
Byggelovens § 12.pdf30.97 kB
Præsentation ved infomtionsmøde Sjørring etape 2 D2018-2937 6.0.pdf3.16 MB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination