Nørregade/Kastet

 Opdateret 21-09-2016

Projektet er afsluttet.

Opdateret 05-07-2016

KASTET: Renovering af drikkevandsledningen er afsluttet, asfalteret den 17. juni. 

NØRREGADE: Renoveringen er ca. 60 % udført.

 

Nørregade: Retablering af fortov starter den 6. juli hvor det er muligt. Der kommer vand på hovedledningen den 6. juli, derefter vil man begynde at flytte stikledninger over på den nye ledning,

Derved fjernes den midlertidige forsyning, som forventes at være fjernet inden udløb af uge 27 (8. juli 2016).

04-05-2016:

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden etableres/renoveres forsyningsledningen i Nørregade og Kastet.

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i anlægsperioden.

 

 Thisted Vand etablerer nye stophaner på strækningen.

 

Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

 

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

Opstart den 9. maj 2016 og forventet afsluttet ca. 4. juli 2016, hvis alt går som planlagt.

BilagStørrelse
Oversigtskort808.69 kB
Informationsbrev103.14 kB
Byggelovens § 1230.75 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination