Tilsted

Lykkesvej, Grandalsvej, Månevænget og Stjernevænget.

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer vi vandledningen.

23-12-2016:

Anlægget er afsluttet

21-09-2016:

Arbejdet udføres i perioden fra den 26. september til 18. november 2016

Thisted Vand etablerer nye stophaner ved hver ejendom, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

Stophane placeres i skel. Ledningen fra skel og ind til huset er grundejerens egen. Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde udføres af grundejeres egen entreprenør/VVS-installatør og er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophane. Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

BilagStørrelse
Byggelovens § 12 1.0.pdf30.97 kB
Informationsbrev til ejere 1.0.pdf101.65 kB
A201_Nye_ledninger_øst 1.0.pdf135.39 kB
A202_Nye_ledninger_vest 1.0.pdf535.59 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination