Tingstrupvej

Vi renoverer vandledningen i Tingstrupvej (fra I. P. Jacobsens Gade til Halden)

Opdateret 02-11-2017

Anlægsarbejdet er afsluttet.

Opdateret 11-09-2017:

Etape 1 (fra I. P. Jacobsens Gade til Halden) skal være afsluttet 22-09-2017. Anlægget er ca. 80% udført vedr. hovedledning og ca. 20% vedr. stik. Anlægsarbejdet kører efter planen.

 

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thisted Vand vandledningen Tingstrupvej i Thisted.

Arbejdet udføres fra den 14. august 2017 til den 13. oktober 2017, dog skal strækningen fra I.P Jacobsens Gade til Halden være afsluttet senest den 22. september 2017.hvis alt går som planlagt.  Anlægsarbejdet udføres af Thisted Entreprenørforretning ApS.

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i perioden.

Thisted Vand etablerer nye stophaner ved hver ejendom, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

Stophane placeres i skel. Ledningen fra skel og ind til huset er grundejerens egen. Hvis denne ledning er et gl. jernrør, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde udføres af grundejeres egen entreprenør/VVS-installatør og er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophane. Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

BilagStørrelse
Infobrev D2017-13877 1.0.pdf103.68 kB
§ 12 D2017-9816 1.0.pdf30.97 kB
FOTO_1103.jpg56.73 kB
FOTO_1107.jpg42.19 kB
FOTO_1105.JPG144.1 kB
FOTO_1106.JPG179.47 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination