Tømningsordning i Thisted kommune

Tømningsordning i Thisted Kommune

 

Thisted Byråd har vedtaget en obligatorisk tømningsordning af septiktanke.

Alle tanke skal tømmes mindst én gang om året - dog får du udsat tømningen, hvis vandforbruget er mindre end 5 m3 pr. år.

Hvornår bliver min tank tømt?

Du kan se kørelisten her

Tømning foregår på hverdage i perioden  februar - november.

Sommerhustømning sker i forår og efterår.

FKSSlamson kontakter dig senest 10 hverdage før tømningen, så du ved i hvilken tidsrum din tank bliver tømt.

FKSSlamson bestræber sig på at komme i løbet af de første 5 dage i det nævnte tidsrum.

Hvad koster det?

Prisen for 2017 kan du finde her.

 

Hvor kan jeg læse mere?

Thisted kommunes spildevandsplan finder du her.

Desuden kan du følge links nederst på siden, hvor du finder:

- Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune.

- Thisted Vands takstblad

- Thisted kommunes informationsbrev af 30. januar 2012

- FKS Slamsons hjemmeside

- Hvad vejer betondækslet på min septiktank?

      

Hvorfor skal bundfældningstanken tømmes?

Formålet med en bundfældningstank er at tilbageholde en stor del af de faste dele i spildevandet. Dele som ellers kan forurene jorden og vandmiljøet. Når spildevandet står stille i tanken, bundfældes de faste del. En velfungerende bundfældningstank kan tilbageholde op til halvdelen af de organiske (iltforbrugende) stoffer fra husstanden. Miljøministeriet anbefaler at bundfældningstanke tømmes en gang om året.

 

Hvem tømmer min tank?

Thisted Vand har indgået en aftale med FKSSlamson A/S. 

 

 

Hvad omfatter tømningen?

Tanken tømmes efter KSA systemet  (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem)

Tanken bliver efterfyldt med rejektvand (restvand efter slammet er presset sammen)

Tømningen omfatter IKKE nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

Følg link nederst på siden, hvis du vil se billed-info.

 

Øvrige ydelser

Ønsker du at få tømt køkkenbrønd eller spulet sivedræn i forbindelse med tømningen, kan dette bestilles hos FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027. Bestilling af disse ekstra ydelser skal ske i god tid før planlagt tømning, og afregningen sker direkte mellem ejer og FKSSlamson A/S  

.

Får jeg besked, når min tank er blevet tømt?

Ja, tømningsfirmaet sender en e-mail eller lægger en tømningsattest i postkassen med besked om evt. fejl eller mangler, hvis du bor på ejendommen, ellers bliver attesten sendt til dig pr. post.

 

Ønsker du at modtage tømningsrapporten pr. e-mail, gå ind på Min tankside Indtast din kode, der fremgår af adviseringsbrevet fra FKSSlamson.

 

 

 

 

 

 

BilagStørrelse
Sådan tømmes din bundfældningstank D2012-1612 0.1 1.0.pdf108.17 kB
Kommunen tømmer din bundfældningstank_Pjece.pdf2.38 MB
Betondæksel hvad vejer det ?.pdf36.21 kB
FKS Slamson kloakservice link til hjemmeside.pdf82.32 kB
Regulativ tømningsordning 2017.pdf299.48 kB
Thisted Kommunes info brev.pdf391.48 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination