Udskiftning af vandmålere 2018

Vi foretager periodisk udskiftning af udvalgte vandmålere.

Berørte kunder bliver orienteret pr. brev.

Vi udskifter vandmålere løbende. Vestkystens VVS foretager nogle af udskiftningerne for os.

BOOK TID via nedenstående link:

Vestkystens VVS skifter vandmåleren

Vandmåleren udskiftes, når målerens normale levetid er overskredet og vandmålerens følsomhed kan være nedsat på grund af slitage.

Det skal præciseres, at forbrugerens installation inden udskiftningen skal være i orden. Her tænkes specielt på, at hovedhanen lige inden måleren virker, så det er nemt at skifte måleren. Der skal være fri adgang til måler, så den kan skiftes, uden at montøren skal til at tømme skabe, flytte vaskemaskiner, kasser m.v.

UDSKIFTNING AF VANDMÅLEREN ER GRATIS

Den nye måler er digital og fjernaflæses via en bil, der kører forbi. Det betyder, at du ikke længere får tilsendt kort til årsaflæsning.

Vi informerer alle berørte forbrugere pr. brev.

Til eget brug er det en god ide, at notere aflæsningstallet inden målerskiftet foretages.

Det daglige forbrug holder du stadig øje med, så du hurtigt opdager, hvis der er usædvanlige udsving i dit vandforbrug.

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination