Vandledninger renoveres i Thisted

Opdateret 28-11-2014:

Anlægsarbejdet kører efter planen og forventes afsluttet 8. december 2014

-------

Thisted Vand renoverer og omlægger vandledningen i området Kastet-Kronborgvej-Munkevej og Vegendalvej

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden etableres/renoveres forsyningsledningen og der lægges ny transmissionsledning ved Kronborgvej/Vegendalvej

 

Thisted Vand etablerer nye stophaner, således at hver grundejer har eget stik og stophane.

 

 

Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

 

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

 Opstart den 29. september 2014 og forventet afsluttet til 1. december 2014, hvis alt går som planlagt.

 

Ønsker du at høre mere om arbejdets omfang og tidsramme er du velkommen til at kontakte Jacob Bertelsen

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination