Vigsø

Vi renoverer pumpestationen på Krægpøtvej i Vigsø

Opdateret 11-09-2017

Pumpestationen er færdigrenoveret.

 Gulvet er blevet malet, pumpesumpen er blevet beklædt og der er monteret nye stik til pumperne.

 Der er blevet monteret TBS-ventil, så vi sikrer at der ikke sker foruerening af drikkevandet i området.

 Nederst på siden kan ses billeder af det færdige resultat.

27-04-2017:

Der er blevet sat en ny pumpesump som er lavet i PE (plast). I denne sump er der monteret 2 nye dykkede pumper, som skal pumpe spildevandet til Hanstholm renseanlæg.

 

Den eksisterende pumpesump beholdes og bruges nu som sandfang, så de nye pumper ikke slides unødvendigt meget af det sand som følger med spildevandet.

 

Inde i huset var de tidligere pumper monteret – disse er demonteret. I dag er det kun trykrør og ventiler samt el-installation der er monteret i huset, nu hvor pumperne er blevet dykket i pumpesumpen.

Der mangler fortsat at blive malet på gulvet i huset, monteret beklædning på den nye sump samt monteret nye stik til pumperne.

 

Gravearbejdet er udført af Thisted Entreprenørforretning på vores rammeaftale.

 

El-arbejdet udføres af Thisted El-Forretning på vores rammeaftale.

BilagStørrelse
De gamle pumper.jpg2 MB
Midlertidig ompumpning.jpg5.08 MB
Ny og gammel sump.jpg5.07 MB
Ny pumpesump indvendig med pumper.jpg2.18 MB
Ny pumpesump.jpg3.36 MB
Ny sump med åben låger.jpg4.76 MB
Nye trykrør og ventiler.jpg1.81 MB
Støbt gulv - mangler maling.jpg2.17 MB
Beklædning af sump.jpg4.87 MB
Nye stik til pumper.jpg1.59 MB
Nymalet gulv og TBS-ventil.jpg1.75 MB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination