Villerslev

Opdateret 11-06-2015

Projektet er afsluttet.

Thisted Vand renoverer vandledninger på Kirkebakken og dele af Villerslevvej og Iruplundvej i Villerslev

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden etableres/renoveres forsyningsledningen.

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i anlægsperioden.

 

 

Thisted Vand etablerer nye stophaner i skel til ejendommene på strækningen.

 

Ledningen fra skel/stophane og ind til huset er grundejerens egen.

 

Hvis denne ledning er et gl. jernrør eller af dårlig kvalitet, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophanen.

Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

Opstart den 20. April 2015 og forventet afsluttet til 19. Juni 2015, hvis alt går som planlagt.

 

Ønsker du at høre mere om arbejdets omfang og tidsramme er du velkommen til at kontakte Jacob Bertelsen på tlf. 23 38 77 77

 

Du kan se Informationsbrev og oversigtskort nedenfor.

BilagStørrelse
Infobrev -Villerslev 2 0.pdf129.41 kB
Villerslev-kortoversigt planlagt+eksisterende 1.0.pdf129.19 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination