Østerild Etape 5

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2009-16 og 2016-21 vedtaget separatkloakering i Østerild.

De områder i Østerild, hvor der allerede er separatkloakeret, vil ikke blive berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakeringen sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevand afledes til pumpestationen ved Basaltvej, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Øsløs Renseanlæg. Regnvand udledes til regnvandsbassin ved Basaltvej og Jens Smedes Vej, og herfra  vil regnvandet udledes  til Østerild Bæk.

  

Østerild Etape 5 er den sidste etape i Østerild, hvorefter kloakoplandet i Østerild er separatkloakeret.

Der har været afholdt licitation på anlægsopgaven, og Thisted Vand har skrevet kontrakt med Thisted entreprenør Forretning, som er blevet bedt om at udføre opgaven.

Entreprenøren har meddelt, han ønsker at påbegynde gravearbejdet i starten af februar måned, hvis ”kong frost” ikke modsætter sig denne plan.

 

Informationsmøde bliver afholdt 23. januar 2018.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du finde det informationsmateriale, der bliver brugt på mødet nedenunder i bilaget "Præsentation ved informationsmøde.pdf"

 

 

BilagStørrelse
Præsentation ved Informationsmøde ØE5.pdf3.72 MB
Invitation til informationsmøde.pdf109.75 kB
Informationsbrev D2017-21219 4.0.pdf104.53 kB
Byggelovens § 12.pdf30.97 kB
 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination