Klagemulighed

Vedrørende afregning af drikkevand og vandafledning:

Forbrugerklagenævnet, Amagerfælledvej 56, 2300  København S

www.forbrug.dk

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination