Gode råd

Hjælp os

Thisted spildevand renser spildevandet på kundernes vegne, men kunderne - du - kan hjælpe os med at gøre det endnu bedre.

Der er tit genstande i spildevandet, hvor de absolut ikke hører hjemme. Det gør det sværere at rense spildevandet godt. Mange bruger WC’et som skraldespand og mange gør det sikkert uden at tænke over at miljøet lider ved det.

Derfor har vi lavet en enkel oversigt over ting du kan gøre, så vi kan rense dit spildevand forsvarligt:

Ingen bleer, vatpinde, bind, kondomer, engangsvaskeklude eller insulinsprøjter i WC –kummen. Det blokerer og sinker spildevands-systemets funktioner og giver ekstra omkostninger til driften. Hav derfor en affaldsspand i badeværelset – og brug den.

Ingen kemikalier i afløbet. Renseprocessen er biologisk og de nødvendige bakterier tåler ikke kemikalier, terpentin, benzin, maling, medicinrester o.lign. Det er gift, også for bakterier og det får rense-processen til at gå i stå. Aflever det i stedet hos din farvehandler, på apoteket eller på kommunens modtageplads.

Spar på vaskemidlerne. Overforbrug belaster renseanlæggene unødigt. I landområder uden kloakering er det bedst for miljøet at bruge fosfatfrit vaskepulver. 

Spar på vandet. Mindre vand i forhold til affald gør det nemmere at rense spildevandet. Tyndt spildevand betyder at kloakker og renseanlæg skal rumme meget mere end der egentlig er behov for og at der bruges meget mere elektricitet til at pumpe spildevandet rundt i systemet.

     

     

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination