Kloaktyper

I Thisted Spildevand har vi 3 forskellige typer kloak.

Spildevandskloak

Her løber spildevandet i et rør ud til renseanlægget, mens regnvand siver ned i undergrunden eller løber direkte til hav eller fjord.

Seperatkloak

Her løber regnvand og spildevand i hvert sit rør. Spildevandet løber til renseanlægget og regnvandet føres ud i hav, fjord eller et vandløb. Fordelen er, at renseanlægget ikke bliver belastet hydraulisk med rent regnvand.
Hvis du bor i et område med separatkloak, er det vigtigt, at du ikke hælder beskidt vand eller affald i rendestensbrøndene, for så kan det løbe direkte ud i et vandløb, hav eller fjord.

Fælles kloak

Her løber regnvand og spildevand i samme rør, der fører ud til et renseanlæg. Når det regner kraftigt, kommer der sommetider for meget vand til renseanlægget. Det bliver dog samlet op i nogle særlige bassiner - overløbsbygværker - hvor det renses ganske lidt, inden det løber, dog meget fortyndet, ud i et vandløb, hav eller fjord.

Din kloak ?

Vil du gerne vide, hvilken type kloak, der er i det område du bor, er du velkommen til at kontakte Thisted Spildevand.

Fakta

I Thisted Spildevand fordeler kloaktyperne sig således:

Seperatkloak: 150 km.
Fælleskloak: 150 km.
Spildevandskloak: 350 km                                                                               
Pumpestationer: 355 stk.

11 stk. større lukkede overfaldsbygværker/bassiner og 15 stk. større åbne regnvandsbassiner samt 29 mindre aflastningsbassiner.

 

 

 

 

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination