Renseanlæg

Thisted Spildevand A/S sørger for, at du kan komme af med dit spilde- og regnvand på en tilfredsstillende måde.

Kloakforsyningen driver og vedligeholder kloaksystemet, og vi udbygger kloaksystemet i takt med udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder.

Kloaknettet i Thisted Kommune er ca. 650 kilometer langt. Det dækker fra Frøstrup i nord til Helligsø i syd. De ældste kloakker er fra 1912.

Vandet løber gennem kloakkerne til et renseanlæg. Nogle steder skal det hjælpes på vej, så rundt omkring i kommunen har vi 355 pumpestationer til at sætte tryk på vandet.

Vil du se mere om de enkelte renseanlæg, vælger du i menuen til venstre.

 Besøg på renseanlægget                                                            

Skoleklasser og foreninger er velkomne til et besøg og en rundvisning på renseanlægget.
I får en rundtur i de mekaniske og biologiske processer, som spildevandet skal gennemgå, før det er renset og kan løbe ud i Limfjorden/Vesterhavet.
Renseanlægget kontrolleres og styres af højteknologisk overvågnings- og onlineudstyr.

Kontakt Thisted Spildevand, tlf. 2338 7694 for mere information og tilmelding.

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination