Hanstholm renseanlæg

Hanstholm Renseanlæg blev bygget i 1994/95. Hanstholm Renseanlæg modtager vand fra områderne nordøst og sydvest, samt syd for Hanstholm. Oplandet strækker sig fra Klitmøller over Ræhr og Vigsø samt Hanstholm by og havn.

Hanstholm renseanlæg

I 2015 behandlede renseanlægget 928.212 m3 spildevand – ca. en fjerdedel af det var regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ud i Øster molen på Hanstholm havn og direkte ud i Vesterhavet.

Kapacitet:     
130.000 PE
12.500 m3/døgn

Rensegrader:
Organisk stof (Bi5): 95,7%
Kvælstof: 51,4% 
Fosfor: 83,1%

Når anlægget renser vand fra 130.000 personer, er det langt mere end indbyggertallet i området. Det er fordi, renseanlægget også modtager spildevand fra virksomheder i Hanstholm - først og fremmest fra fiskeindustrien, der bruger rigtig meget vand.

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination