Øsløs renseanlæg

Øsløs Renseanlæg blev bygget i 1976 og udbygget i 1990/91. Øsløs Renseanlæg modtager vand fra områderne nordøst for Thisted. Oplandet strækker sig fra Øsløs over Vesløs og Østerild til Arup og Amtoft samt Frøstrup og Skårup.

Øsløs renseanlæg

I 2015 behandlede renseanlægget 393.702 m3 spildevand – ca. to tredjedel af det var regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ca. 400 meter ud i Limfjorden. Dykkere inspicerer ledningen hver andet år for at vurdere dens tilstand og spildevandets indvirkning på fisk og flora omkring udløbet.

Kapacitet: 
5.000 PE
4.500 m3/døgn

Rensegrader:
Organisk stof (Bi5): 97,6%
Kvælstof: 88,9%
Fosfor: 94,5%

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination