Tåbel renseanlæg

Tåbel Renseanlæg blev bygget i 1981 og udbygget i 1995/96. Tåbel Renseanlæg modtager vand fra områderne syd og sydvest for Thisted. Oplandet strækker sig fra Agger over Vestervig og Hurup. Bedsted, Hørdum, Koldby, Skyum, Svankjær og endnu sydligere til Bodum, Doverodde,Ydby og Helligsø.

Taabel renseanlæg

I 2015 behandlede renseanlægget 2.379.652 m3 spildevand – ca. halvdelen af det er regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget pumpes via en ledning ud til høfde 93 i Vesterhavet. Ledningen inspiceres en gang om året for at vurdere dens tilstand og om den skulle være sandet til.

Kapacitet:     
15.000 PE
8.500 m3/døgn

Rensegrader:
Organisk stof (Bi5): 98,2%
Kvælstof: 87,3%      
Fosfor: 92,8%

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination