Thisted Renseanlæg

Thisted Renseanlæg blev udbygget i 1988/90. Thisted Renseanlæg modtager vand fra områderne nord og øst for Thisted. Oplandet strækker sig fra Nors over Hillerslev og Skovsted til Sennels samt Tilsted og Thisted by.

Thisted renseanlæg

I 2015 behandlede renseanlægget 4.918.202 m3 spildevand – ca. halvdelen af det er regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ca. 2400 meter ud i Limfjorden. Dykkere inspicerer ledningen hver andet år for at vurdere dens tilstand og spildevandets indvirkning på fisk og planter i Limfjorden.

Kapacitet: 
130.000 PE
12.500 m3/døgn

Rensegrader: 
Organisk stof (Bi5): 99,8%
Kvælstof: 93,5% 
Fosfor: 98,4%

Når anlægget renser vand fra 130.000 personer, er det langt mere end indbyggertallet i området. Det er fordi, renseanlægget også modtager spildevand fra virksomheder i Thisted - først og fremmest - Tican, Maltfabrikken, Margarinefabrikken, Bryghuset og Polar Is.

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination