Vilsund renseanlæg

Vilsund Renseanlæg blev etableret i 1990/91. Vilsund Renseanlæg modtager vand fra områderne syd og vest for Thisted. Oplandet strækker sig fra Vilsund over Snedsted og Stenbjerg til Sdr. Vorupør samt Hundborg, Sjørring, Sundby, Skjoldborg og Vilsund.

I 2015 behandlede renseanlægget 1.353.791 m3 spildevand – ca. to tredjedel af det er regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ca. 250 meter ud i Limfjorden. Dykkere inspicerer ledningen hvert andet år for at vurdere dens tilstand og dens indvirkning på fisk og flora omkring udløbet.

Kapacitet:
9.000 PE
6.500 m3/døgn

Rensegrader:
Organisk stof (Bi5): 98,2%
Kvælstof: 75,3%
Fosfor: 86,5%

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination