Om THISTED VAND

Lige siden vi blev udskilt fra Thisted Kommunes administration i oktober 2009, har Thisted Vand været vores fælles benævnelse.

Vi blev stiftet som Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S. To selvstændige, sideordnede aktieselskaber. Begge ejet 100 % af Thisted Kommune. Den enkle og logiske løsning, når vores opgave er at indvinde og sælge godt drikkevand samt indsamle og rense spildevand.

På baggrund af vores driftserfaringer med to sideordnede selskaber har vi på grund af en række juridiske, finansielle og ledelsesmæssige årsager valgt at overgå til en noget mere kompliceret struktur med flere selskaber.

Der er én fælles bestyrelse samt en adm. direktør og en teknisk direktør for alle selskaberne, der drives som én fælles virksomhed – Thisted Vand. Vores arbejdsopgaver er fortsat de samme. Der er alene tale om at optimere vores virksomheds drift i en kompliceret verden.

Hvad betyder det så for dig som kunde?

Forhåbentligt meget lidt.

Det er den samme ledelse og de samme medarbejdere, der fortsat arbejder på at drive Thisted Vand til glæde og gavn for vores kunder.

Under menupunktet Selskaber kan du se en oversigt over vores selskaber, og hvad de rummer.

 

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination